Social :

ยุติการไต่สวนคดี! ศาลรธน.นัดแถลงและลงมติคดี”ไพบูลย์”20ต.ค.

23 ก.ย. 64 07:09
ยุติการไต่สวนคดี! ศาลรธน.นัดแถลงและลงมติคดี”ไพบูลย์”20ต.ค.

ยุติการไต่สวนคดี! ศาลรธน.นัดแถลงและลงมติคดี”ไพบูลย์”20ต.ค.

ศาลรธน.วินิจฉัยยุติการไต่สวนคดี “ไพบูลย์” นัดแถลงด้วยวาจาและลงมติ 20 ต.ค.นี้
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารการประชุมปรึกษาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายไพบูลย์ นิดิตะวัน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 101(10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่

โดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน (ผู้ถูกร้อง) หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ หลังจากที่พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91
วรรคหนึ่ง (7) ทั้งที่ผู้ถูกร้องยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ และมิได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ร้องส่งคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา) จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ศาลกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนและ กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy