Social :

ตั้งคำถาม พรก.แก้ไขเพิ่มเติม “ชลน่าน”หวั่นพรก.แก้พ.ร.บ โรคติดต่อนิรโทษการเมือง

24 ก.ย. 64 12:09
ตั้งคำถาม พรก.แก้ไขเพิ่มเติม “ชลน่าน”หวั่นพรก.แก้พ.ร.บ โรคติดต่อนิรโทษการเมือง

ตั้งคำถาม พรก.แก้ไขเพิ่มเติม “ชลน่าน”หวั่นพรก.แก้พ.ร.บ โรคติดต่อนิรโทษการเมือง

“หมอชลน่าน” ตั้งคำถาม พรก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ โรคติดต่อ นิรโทษกรรมให้ฝ่ายการเมือง หรือไม่
 


นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.ก แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ โรคติดต่อ 2558 พ.ศ. …. ว่าจากการพิจารณา พบว่า สาระสำคัญ มีการแยกบริหารสถานการณ์โรคติดต่อ กรณีปกติและกรณีที่มีความรุนแรง โดยรัฐบาลนำเอาบทบัญญัติบางประการจาก พ.ร.ก ฉุกเฉิน 2548 มาบัญญัติไว้ทั้งนี้ การประกาศและการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จัดตั้ง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติโดยนายกฯ เป็นประธาน
ทำหน้าที่คล้าย ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 (ศบค.) กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน ระงับ ควบคุมหรือขจัดโรคติดต่อ ให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการถูกฟ้องทางปกครองและไม่ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ดังนั้น คำถามที่ต้องถาม รัฐไม่ต้องชดเชยความเสียหาย คุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนทุกระดับ หรือไม่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง ที่ออก นโยบายผิดพลาด เป็นผลการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันหรือควบคุมโรค ทำให้เกิดความเสียหาย ได้รับการคุ้มครองหรือไม่ มีเจตนาที่จะนิรโทษกรรมให้กับฝ่ายการเมืองใช่หรือไม่ เพราะการเขียนกฎหมายเช่นนี้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัด ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่โดยสุจริต ไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่เลือกปฏิบัติ ต้องได้รับความคุ้มครองไม่มีความผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัย ก่อนที่จะนำทูลเกล้าฯ หวังว่าผู้เกี่ยวข้องควรทบทวนในประเด็นเหล่านี้
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy