Social :

แก้ปัญหาสาธารณสุขพื้นที่“อนุทิน” เตรียมคิกออฟปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง

27 ก.ย. 64 07:09
แก้ปัญหาสาธารณสุขพื้นที่“อนุทิน” เตรียมคิกออฟปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง

แก้ปัญหาสาธารณสุขพื้นที่“อนุทิน” เตรียมคิกออฟปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง

“อนุทิน” เตรียมคิกออฟปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เพิ่มความคล่องตัว แก้ปัญหาสาธารณสุขพื้นที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายด้านเขตสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 ว่า กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีการปฏิรูปเขตสุขภาพ มีเป้าหมายดำเนินการ 4 ด้าน คือ

1.การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่
2.การปฏิรูปเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย 3.ระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ
4.ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง


นายอนุทิน กล่าวว่า การปฏิรูปเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ
คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ และคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ พร้อมส่งเสริมภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยอยู่ระหว่างการเสนอให้สำนักงานเขตสุขภาพเป็นหน่วยบริการ เพื่อให้มีงบประมาณดำเนินการ ทั้งงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง งบบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเงินบำรุง เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัว ตอบสนองต่อการให้บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง แก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้รากฐานระบบสาธารณสุขทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีเขตสุขภาพนำร่อง 4 เขต ครอบคลุมทั่วทุกภาคประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1, ภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 9 และภาคใต้ เขตสุขภาพที่ 12 กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน โดยตนจะเป็นประธานคิกออฟการปฏิรูปเขตสุขภาพ นำร่องแห่งแรกที่เขตสุขภาพที่ 9 ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy