Social :

เด็กเรียนดี มีวินัย ไม่เกเร เชื่อฟังครูบาอาจารย์ควรเลือกวันไหนไหว้ครู

08 ต.ค. 64 19:10
เด็กเรียนดี มีวินัย ไม่เกเร เชื่อฟังครูบาอาจารย์ควรเลือกวันไหนไหว้ครู

เด็กเรียนดี มีวินัย ไม่เกเร เชื่อฟังครูบาอาจารย์ควรเลือกวันไหนไหว้ครูเด็กเรียนดี มีวินัย ไม่เกเร เชื่อฟังครูบาอาจารย์ควรเลือกวันไหนไหว้ครู


จะว่าไปเด็กนักเรียน นักศึกษาคนรุ่นใหม่มีความคิดก้าวไปไกล แต่บางเรื่องยังขาดวินัย ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์สั่งสอน บางคนออกนอกลู่นอกทาง ติดยา ก่อความไม่สงบ คติความเชื่อคนไทยโบราณเชื่อว่าการนำเด็กเข้าพิธีไหว้ครู ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะส่งผลให้เด็กนักเรียนเด็กเรียนดี มีวินัย ไม่เกเร เชื่อฟังครูบาอาจารย์ ส่วนจะเลือกวันไหน บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     ธรรมเนียมกระทรวงศึกษาธิการจะมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดต้องจัดให้มีพิธีไหว้ครู และตั้งแต่เล็กจนโต จะไหว้กันในวันพฤหัสบดี เพราะความเชื่อชาวศาสนาพราหมณ์ว่า มีเทพชาวพราหมณ์ที่ทรงพระนามว่า พระพฤหัสบดี พระนามเดิมว่าพระครุเทวเทพที่ แบกรับภาระในการสั่งสอนอบรมจรรยา มารยาท บังเอิญคำว่าครุพ้องเสียงกับครุในภาษาบาลีแปลว่าหนัก ผู้ที่มีวิชาการ จนในที่สุดภาษาไทยนำมาเรียกผู้ที่สอนวิชาการความรู้ว่าครู

     โหราจารย์ไทยสมัยก่อนว่า วันศุกร์คือวันที่มีกำลังเทพแรง แต่การไหว้ครูจะเลือกวันพฤหัสบดีเพราะ วันศุกร์คือวันกำลังเทพฝ่ายรุกฆาต เปรียบกับวันเทพฝ่ายบู๊ เป็นวันที่กำลังวันไม่ดีในทางบุ๋นทางวิชาการ ฉะนั้นจึงเลือกวันพฤหัสบดีแทน สอดคล้องกับคติความเชื่อชาวศาสนาพราหมณ์ว่า วันพฤหัสบดีคือวันจอมเทพฝ่ายวิชาการ และอีกความเชื่อว่าวันพฤหัสบดีมีดาวพระเกตุคุ้ม มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองควรเลือกเป็นวันไหว้ครู สอดคล้องต่อทางโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวพฤหัสคือดาวแห่งการศึกษาเล่าเรียน ศิลปะวิทยาการ ฉะนั้นชาวไทยเลือกวันพฤหัสบดีไว้สำหรับไหว้ครู

     สมัยโบราณพิธีไหว้ครูเริ่มง่าย ๆ จากการเตรียมธูปเทียนแพร หมากพลู กับ พานไหว้ครูมีหญ้าแพรกแทนความอดทน เพียรพยายาม ข้าวตอกแทนวินัย ดอกเข็มแทนสติปัญญา ดอกมะเขือแทนความเคารพ อภิวันท์ จากนั้นนักเรียนเปล่งคำไหว้ครู จนจบและมอบพานไหว้ครูแก่ครู ก้มกราบ คนสมัยก่อนเชื่อว่าใครที่เข้าร่วมพิธีจะมีวินัย เชื่อฟังเคารพครูบาอาจารย์สั่งสอน บางคนออกนอกลู่นอกทาง ติดยา ก่อความไม่สงบ ความคิดจะหวนกลับมาสู่ลู่ทางที่ดี หลายคนทราบกันแล้วว่าการไหว้ครูคือพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเรียนจะเลือกจัดในวันพฤหัสบดีที่สาม ในเดือนแรกที่มีการเรียนการสอน เพราะอุบายคนโบราณเชื่อว่าจะสร้างกำลังใจ และเสริมดวงเรื่องการสอนให้ผู้เรียนศรัทธา
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:/thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy