Social :

นมสาวแบบไหน โบราณว่า วาสนาดี !!

11 ต.ค. 64 19:10
นมสาวแบบไหน โบราณว่า วาสนาดี !!

นมสาวแบบไหน โบราณว่า วาสนาดี !!


นมสาวแบบไหน โบราณว่า วาสนาดี !!

คัมภีร์โบราณที่จารึกภาษาขอมบนใบลานประมาณสามสิบใบมีการเขียนเรื่องราวเรื่องนมสาวไว้ และหนึ่งในเรื่องที่บันทึกไว้คือลักษณะหัวนมหญิงสาวกับลักษณะดวง วาสนาหญิงสาวผู้นั้น แล้วสาวใดมีนมแบบไหนผลบุญจะเกื้อหนุนเรื่องวาสนาดี

     หัวนมเขียว ตำรากามสูตรฉบับโบราณกล่าวไว้ว่าลักษณะหญิงสาวที่มีหัวนมเขียว ความเชื่อคนโบราณว่าคือหญิงสาวที่แต่งตัวเก่ง มีเสน่ห์เร้าใจชาย จะได้สามีที่มีอำนาจบารมี แต่คือหญิงสาวที่เอาแต่ใจตัวเอง

   
 หัวนมแดงดั่งลูกหมาก
คือลักษณะหญิงสาวที่ขยันขันแข็ง ทำมาหากินเคียงบ่าเคียงไหล่กับสามีจะได้สามีที่มีอาชีพค้าขาย ได้สามีคหบดีใหญ่ คนโบราณว่าจะมีฐานะดี

     หัวนมเหลือง หญิงสาวใดที่มีหัวนมเหลืองคือหญิงสาวที่มีความต้องการทางเพศสูง ตัณหามากมักมากในกามารมณ์ มีเสน่ห์เร้าใจ ยั่วยวนชาย จะได้สามีที่มีอำนาจ บารมีแต่อายุมาก หัวนมดำ คือหญิงสาวที่คนโบราณเชื่อว่ารักสามีชอบปรนนิบัติสามี ชายใดที่ได้ไปครองคู่จะเกื้อกูลสามีให้เจริญด้านการงาน ตำแหน่งงานใหญ่โต

     ชนชั้นกลางสมัยก่อน ไม่นับเรื่องเพศว่าคือเรื่องน่าอับอาย แต่ใส่ใจเพราะจะสร้างความสุขแก่คู่รักเพราะจุดกระสันหญิงสาวจะสร้างความสุข ยังมีตำรากามสูตรฉบับโบราณ ว่ากันเรื่องท่าทางการร่วมรักปรากฏบนปราสาทหินสมัยขอมมากมาย เรื่องลักษณะนมสาวที่บันทึกโดยชาวขอมโบราณ และคนอินเดียโบราณมีการบันทึกท่วงท่าลีลาเรื่องเพศไว้ใน ตำรากามสูตรฉบับโบราณไว้มากมาย คนไทยโบราณมีการบันทึกเรื่องราวผ่านนิทานตาเฐรกับยายชี รวมทั้งลักษณะหัวนมที่จะทำนายวาสนาหญิงสาวได้อย่างแม่นยำขอบขอบคุณข้อมูลจาก:thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy