Social :

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-25 ตุลาคม 2564

12 ต.ค. 64 12:10
ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-25 ตุลาคม 2564

ประกาศจาก... กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-25 ตุลาคม 2564

กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-25 ตุลาคม 2564

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งได้แก่ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์


 

การรับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มภารกิจอํานวยการและแผนงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่ วันที่ 14- 25 ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 -16.00 น. หรือ ทางเวปไซต์ http://mhso.dmh.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ สมัครและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8578 หรือ 0 2590 8220


รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy