Social :

ประกาศจาก... สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2564

12 ต.ค. 64 17:10
ประกาศจาก... สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2564

ประกาศจาก... สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2564

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคม 2564

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ


 

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 199 หมู่ 16 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 032-602034 ต่อ 16 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสาร การสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วนรายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy