Social :ประกาศจาก.... องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2564

13 ต.ค. 64 12:10
ประกาศจาก.... องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2564

ประกาศจาก.... องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และ
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด

2. ตำแหน่งคนงาน
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ไม่จำกัดคุณวุฒิ


 

3. ตำแหน่งภารโรง
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ ไม่จำกัดคุณวุฒิ ลักษณะงานที่ปฏิบัติการรับสมัคร
กำหนดรับสมัครในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โทร. 0-3724-0999 ต่อ 262 หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.sakaeopao.go.th


รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy