Social :

ฤทธิ์พายุคมปาซุ ‘เขื่อนป่าสักฯ’ แจ้งด่วนที่สุด ให้ประชาชนขนของขึ้นที่สูง-ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

13 ต.ค. 64 17:10
ฤทธิ์พายุคมปาซุ ‘เขื่อนป่าสักฯ’ แจ้งด่วนที่สุด ให้ประชาชนขนของขึ้นที่สูง-ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

ฤทธิ์พายุคมปาซุ ‘เขื่อนป่าสักฯ’ แจ้งด่วนที่สุด ให้ประชาชนขนของขึ้นที่สูง-ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ลงนามแจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 300
ลูกบาศก์เมตร/วินาที

เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร (จากปัจจุบันเวลา 12.00 น.วันนี้) จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป


ขอบคุณที่มา   ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ