Social :

ประกาศจาก.. กรมการศาสนา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564

15 ต.ค. 64 17:10
ประกาศจาก.. กรมการศาสนา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจาก.. กรมการศาสนา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการศาสนพิธี
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา


 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาชาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.dra.go.th หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการศาสนา” หรือ  https://dra.thaijobjob.com  โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กําหนด ให้ดําเนินการตามขั้นตอน


รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy