Social :สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการพิเศษ เงินเดือน 120,000 - 163,800 บาท จำนวน 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้- 9 ก.ย. 59

28 ส.ค. 59 12:20
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการพิเศษ เงินเดือน 120,000 - 163,800 บาท จำนวน 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้- 9 ก.ย. 59

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการพิเศษ เงินเดือน 120,000 - 163,800 บาท จำนวน 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้- 9 ก.ย. 59

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการพิเศษ เงินเดือน 120,000 - 163,800 บาท จำนวน 6 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้- 9 ก.ย. 59 
ตามรายละเอียดนี้
http://www.mot.go.th/index.html

 

19/8/2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ กลุ่มนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง