Social :ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอิเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

19 พ.ย. 64 12:11
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอิเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอิเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอิเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์  https://doa.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy