Social :

ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างเทคนิค ( 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564 )

19 พ.ย. 64 12:11
ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างเทคนิค ( 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564 )

ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างเทคนิค ( 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รับสมัคร : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
เงินเดือน : 10,200 บาท
ประเภท :
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา ตรวจ ซ่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สำรวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักรประมาณราคา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32666ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy