Social :ประกาศจาก.. กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ (ชาย) ( 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 )

21 พ.ย. 64 10:11
ประกาศจาก.. กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ (ชาย) ( 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 )

ประกาศจาก.. กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ (ชาย) ( 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก

ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ชาย)
เงินเดือน : 10,430 + ค่าครองชั่วคราว 2,000 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนน้น(ม.3)หรือตอนปลาย(ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มัธยมศึกษาตอนน้น(ม.3)หรือตอนปลาย(ม.6)
รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.ปฏิบัติงานเกี่ยบกับการรวบรวมและรับตามเอกสารส่ง เอกสารและพัสดุ
2.ดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32698ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy