Social :

มีมติพรรคเพื่อชาติ เลือก “ศรัณย์วุฒิ” นั่งหัวหน้าพรรค

22 พ.ย. 64 07:11
มีมติพรรคเพื่อชาติ เลือก “ศรัณย์วุฒิ” นั่งหัวหน้าพรรค

มีมติพรรคเพื่อชาติ เลือก “ศรัณย์วุฒิ” นั่งหัวหน้าพรรค

พรรคเพื่อชาติ เลือก “ศรัณย์วุฒิ” นั่งหัวหน้าพรรค ขณะ “เทวกฤต” นั่ง รองหัวหน้าพรรค
ในการประชุมวิสามัญพรรคเพื่อชาติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ที่จ.เชียงราย ที่ประชุมได้มีการเลือกให้นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยมีนายเทวกฤต พรหมมา เป็นรองหัวหน้าพรรค , นางลินดา เชิดชัย เป็นเลขาธิการพรรค , นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง เป็นโฆษกพรรค , นายภูมิพัฒน์ บุตุธรรม
เป็นผู้อำนวยการพรรค และกรรมการบริหารตำแหน่งอื่นๆรวมทั้งสิ้น 14 คน

ทั้งนี้ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ เพิ่งจะสมัครเข้าสังกัดพรรคเพื่อชาติเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากครบกำหนดที่ถูกขับจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy