Social :

ช่วยเหลือเต็มที่! ทบ.เดินหน้าช่วยชาวนาตลอดฤดูเก็บเกี่ยวบรรเทาความเดือดร้อน

23 พ.ย. 64 07:11
ช่วยเหลือเต็มที่! ทบ.เดินหน้าช่วยชาวนาตลอดฤดูเก็บเกี่ยวบรรเทาความเดือดร้อน

ช่วยเหลือเต็มที่! ทบ.เดินหน้าช่วยชาวนาตลอดฤดูเก็บเกี่ยวบรรเทาความเดือดร้อน

ทบ.เดินหน้าช่วยชาวนาตลอดฤดูเก็บเกี่ยวบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมรับซื้อข้าวเปลือกไปประกอบเลี้ยง ส่วนชายแดนเติมกำลังรับภารกิจสกัดกั้นเข้าเมืองผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐ
พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันด้วยระบบออนไลน์ โดย พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการดำรงสภาพของหน่วยทหารในการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนของกำลังพลและครอบครัวให้ได้รับวัคซีนครบตามมาตรฐานสาธารณสุข รวมทั้งการดูแลทหารใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ในห้วงของการฝึกหลักสูตรพื้นฐาน โดยให้ดำเนินการฝึกเป็นขั้นเป็นตอน คัดแยกทหารใหม่ตามขีดความสามารถ และเฉพาะกลุ่ม เช่น โรคประจำตัว ไม่มีพื้นฐานการศึกษา ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเสริมความรู้ทักษะในเรื่องนั้นๆ เป็นการเฉพาะ เพื่อปูพื้นฐานให้ทหารใหม่มีความพร้อมมากที่สุด ทั้งในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต โดยยังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกันโควิด-19 ในทุกการปฏิบัติ


สำหรับภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันยังคงดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะภารกิจการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในสองเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบการใช้ช่องทางตามธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนลักลอบเข้าประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น


ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้ระบุว่า กองบัญชาการกองทัพไทย ได้อนุมัติให้กองทัพบกจัดกำลังเพิ่มเติมในเดือนธันวาคมนี้ จำนวน 4 กองร้อย สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกใน 4 พื้นที่ เพื่อเสริมการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ซึ่งกำลังที่จัดไปสนับสนุนเพิ่มเติมนี้ขอให้ปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็ง และดูแลพื้นที่ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐในการเปิดรับแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ ทั้งในมิติด้านกฎหมายและสาธารณสุข
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ขอบคุณหน่วยทหารที่เข้าช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในทุกความเดือดร้อน โดยเฉพาะการช่วยเหลือชาวนาในฤดูเก็บเกี่ยวนี้ขอให้ดำรงความต่อเนื่องในทุกพื้นที่ เพราะอาชีพทำนาถือเป็นรากฐานของสังคมไทย การช่วยเหลือในลักษณะช่วยเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวข้าวและกำลังพลจิตอาสา นำข้าวเปลือกเก็บเข้ายุ้งฉาง เปิดค่ายทหารให้นำข้าวเปลือกมาตากลดความชื้น รวมทั้งอาจพิจารณาช่วยรับซื้อข้าวเปลือกของชาวนามาสีในโรงสีข้าวของหน่วย เพื่อการประกอบเลี้ยง

 


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy