Social :

หมายความว่าไง ? ลูกอม 2 เม็ดในห่อด้ายแดงตอนกลับจากงานศพ

23 พ.ย. 64 20:11
หมายความว่าไง ? ลูกอม 2 เม็ดในห่อด้ายแดงตอนกลับจากงานศพ

หมายความว่าไง ? ลูกอม 2 เม็ดในห่อด้ายแดงตอนกลับจากงานศพ


หมายความว่าไง ? ลูกอม 2 เม็ดในห่อด้ายแดงตอนกลับจากงานศพ


คุณเคยไปงานขาวดำ หรืองานศพคนจีนไหม แล้วขากลับ ทำไมเขาให้ด้ายแดงและลูกอมกลับไปเป็นศิริมงคล สงสัยไหม ฉะนั้นบทความนี้ horoscope thaiza จะเฉลย


   
 คติความเชื่อค่อนข้างมากในงานศพคนไทยเชื้อสายจีน และอย่างห่อลูกอมสองเม็ดพร้อมด้ายสีแดง คือธรรมเนียมคนจีนแต้จิ๋วจะมอบให้แขกผู้มีเกียรติ แทนความหมายมงคลว่าไปงานศพ งานดำแล้วต้องได้สิ่งมงคลกลับบ้าน และให้มีความสดชื่นด้วยลูกอมรสหวาน ก่อนออกจากงานจะต้องรดด้วยน้ำมนต์โดยใช้กิ่งทับทิมจุ่มหม้อน้ำมนต์รดศีรษะหรือตัวและเมื่อคนฝากซองไปร่วมงานศพ ต้องเอาห่อลูกอมและด้ายแดงให้เขา ด้วยเพราะธรรมเนียมจีนว่าแปะคื่อ อั้งไล้ ขาวไปแดงมา คือความหมายมงคล หมายความว่าซองขาวแล้วต้องมีแดงกลับมาเป็นมงคล

     ด้ายแดงที่ได้ให้นำไปผูกที่ประตูหน้าบ้านแก้ดวงร้ายจากไปงานศพ หลังล้างหน้าเสร็จก่อนที่เดินเข้าบ้าน เพื่อความเป็นมงคล แก้เคล็ดจากการไปพูดคุย พบปะในงานศพ ส่วนลูกอมเป็นของหวาน เพื่อความมงคลของผู้รับด้ายแดงเสมือนการทำขวัญ ไปงานศพคือไม่เป็นมงคลแจกด้ายแดงแสดงความมงคล คนจีนโบราณสมัยก่อนจะมอบขนมหวานแทนลูกอม แต่สมัยใหม่การมอบลูกอมสะดวก ง่ายและประหยัด

     ธรรมเนียมย่อมแฝงความเชื่อ เพราะความเชื่ออยู่คู่ภูมิปัญญาคนแต่ละชาติพันธุ์ และความมงคลจะอยู่แทนความอัปมงคลเสมอ


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:/thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy