Social :

ประกาศจาก.. กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้ารับราชการ 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2564

24 พ.ย. 64 12:11
ประกาศจาก.. กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้ารับราชการ 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2564

ประกาศจาก.. กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้ารับราชการ 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2564

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้ารับราชการ 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2564


ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มาแสดงในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)การรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์  https://mfa.thaijobjob.com  หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ”


รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com/

โพสต์โดย : monnyboy