Social :

ประกาศจาก.. บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครเข้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตังแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564

24 พ.ย. 64 12:11
ประกาศจาก.. บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครเข้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตังแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจาก.. บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครเข้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตังแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครเข้าปฏิบัติงาน  9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตังแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.หัวหน้างานบริหารงานกลาง
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติสาตร์/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยงข้อง

2.หัวหน้าส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์(คปณ)

3.หัวหน้างาน ส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4.หัวหน้าส่วนประสานงานและบริหารการจัดส่ง
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาจัดการโลจิสติกส์ (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

5.หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


6.ผู้จัดการฝ่ายตลาดและการขาย
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด สาขาเศรษฐศาสตร์) สาขาจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.หัวหน้าส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.หัวหน้างาน ส่วนพัฒนาระบบ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัครโปรดดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  www.thpd.co.th  หรือ กรอบใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง(EMS) มาที่ ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒณะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ในวันเวลาปกติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวัน อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานกลาง
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง หัวหน้างาน ส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนประสานงานและบริหารการจัดส่ง

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก: .jobthaiweb.com/

โพสต์โดย : monnyboy