Social :

ประกาศจาก.. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร) ( บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2564 )

29 พ.ย. 64 12:11
ประกาศจาก.. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร) ( บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2564 )

ประกาศจาก.. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร) ( บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมประมง


ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร
ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32722ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy