Social :

ประกาศจาก.. กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักจัดการงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2564 )

29 พ.ย. 64 17:11
ประกาศจาก.. กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักจัดการงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2564 )

ประกาศจาก.. กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักจัดการงานทั่วไป ( บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมพัฒนาที่ดิน

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน : 15,000 ตามเอกสาร 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน


เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32718
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com/

โพสต์โดย : monnyboy