Social :

ท่องเอาไว้! คาถาบูชาแม่ย่านางรถ เพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย

29 พ.ย. 64 19:11
ท่องเอาไว้! คาถาบูชาแม่ย่านางรถ เพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย

ท่องเอาไว้! คาถาบูชาแม่ย่านางรถ เพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย

การสวดคาถาบทบูชาแม่ย่านางรถก่อนการใช้รถหรือออกเดินทาง เป็นความเชื่อที่ว่าจะทำให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และเป็นสิริมงคลต่อผู้ใช้รถนั่นเอง

 

คาถาบูชาแม่ย่านางรถ

"อิติ สุคะโต อาระหังพุธโท นโมพุทธายะ
ปัตถวีคงคา
ภุมมะเทวา ขมามิหัง สุจิโต
พุทธัง แคล้วคลาด
ธรรมมัง แคล้วคลาด
สังฆัง แคล้วคลาด"
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.sanook.com

โพสต์โดย : monnyboy