Social :

ประกาศจาก.. กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ( บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2564 )

30 พ.ย. 64 12:11
ประกาศจาก.. กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ( บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2564 )

ประกาศจาก.. กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ( บัดนี้ - 9 ธันวาคม 2564 )

รายละเอียด

กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 110 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=32757ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy