Social :

ผลักดันผ่านวาระแรก! ไอลอว์ จัดเวที “รวมพลังประชาชน-รื้อมรดก คสช.”

01 ธ.ค. 64 07:12
ผลักดันผ่านวาระแรก! ไอลอว์ จัดเวที “รวมพลังประชาชน-รื้อมรดก คสช.”

ผลักดันผ่านวาระแรก! ไอลอว์ จัดเวที “รวมพลังประชาชน-รื้อมรดก คสช.”

ไอลอว์ จัดเวที “รวมพลังประชาชน-รื้อมรดก คสช.” ผลักดันผ่านวาระแรกในสภาพรุ่งนี้ ด้าน จาตุรนต์ มองว่า ผ่านยากในรัฐบาลชุดนี้
 

เนื่องจากในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎรจะมีนัดพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ที่เคยเข้าชื่อเสนอโดยประชาชน 13,409 คน เพื่อเสนอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งของ คสช. รวม 35 ฉบับ ที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสิ่งที่ตกค้างเป็นมรดกมาจากยุค คสช. ที่ให้อำนาจแก่รัฐบาลทหารโดยไร้การตรวจสอบ เช่น อำนาจทหารขังคนได้ 7 วัน, การยกเว้นผังมือให้อีอีซี เป็นต้น

 

โดยร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นความพยายามล้างผลพวงรัฐประหารครั้งแรกของประชาชนนับตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง ปี 2562 ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ไอลอว์ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนที่ต้องการ “รื้อมรดกคสช.” จึงได้จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะในหัวข้อ “รวมพลังประชาชน-รื้อมรดกคสช.” เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชน ก่อนจะถึงวันที่จะมีการอภิปรายถึงปัญหาจากมรดกของ คสช. ในวันพรุ่งนี้

 

ทั้งนี้ ในกิจกรรมมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ,อรนุช ผลภิญโญ ผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน,จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น ได้อ่านแถลงการณ์ภาคประชาชนและยื่นหนังสือต่อพรรคการเมือง โดย ตัวแทนเครือข่าย People Go

 

ขณะเดียวกัน นายจาตุรนต์ มองว่า สำหรับร่างกฏหมายนี้ที่ภาคประชาชนเสนอเข้าสู่ในสภา มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้ง โดยจะต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนและยืนยันคำสั่งของ คสช. เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 

ดังนั้น โอกาสที่สภาจะผ่านเรื่องนี้ ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก แต่การเคลื่อนไหวเรื่องนี้ การพูดของ สส.ที่เห็นด้วย ก็จะทำให้ประชาชน สังคมเข้าใจถึงการรัฐประหารมากขึ้นขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy