Social :ค่าเบี้ยประกันภัยแตะ 2,600 ล้านบาทแล้ว! ประกันภัยข้าวนาปียอดฉลุยเป็นประวัติศาสตร์กว่า 26 ล้านไร่

02 ก.ย. 59 10:44
ค่าเบี้ยประกันภัยแตะ 2,600 ล้านบาทแล้ว! ประกันภัยข้าวนาปียอดฉลุยเป็นประวัติศาสตร์กว่า 26 ล้านไร่

ค่าเบี้ยประกันภัยแตะ 2,600 ล้านบาทแล้ว! ประกันภัยข้าวนาปียอดฉลุยเป็นประวัติศาสตร์กว่า 26 ล้านไร่

ประกันภัยข้าวนาปี  ค่าเบี้ยประกันภัยแตะ 2,600 ล้านบาทแล้ว

ยอดฉลุยเป็นประวัติศาสตร์กว่า 26 ล้านไร่


คปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาล รุกช่วยเหลือชาวนากว่า 1.5 ล้านคน


 

ดร.สุทธิพล   ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 เห็นชอบในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการเอาประกันภัย จำนวน 30 ล้านไร่ทั่วประเทศนั้น

 

จากการดำเนินการเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลและจากความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ.กับหลายภาคส่วน ทำให้ยอดการประกันภัยข้าวนาปีในปีนี้มียอดฉลุย โดยข้อมูลการรับประกันภัยข้าวนาปี ณ วันที่ 31 ส.ค. 2559 ปรากฏว่ามีเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปี รวมทั้งสิ้น 1,508,146 ราย มีพื้นที่เอาประกันภัย จำนวน   26.09 ล้านไร่   รวมค่าเบี้ยประกันภัยกว่า 2,609 ล้านบาท

ซึ่งพื้นที่ที่มีการทำประกันภัยข้าวนาปีสูงสุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รองลงมาเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ตามลำดับ

 

ส่วนจังหวัดที่มีการทำประกันภัยข้าวนาปีสูงสุด ได้แก่ จ.สุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา ตามลำดับ


ส่วนจังหวัดที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย มีการทำประกันภัยข้าวนาปีเกินกว่าพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี   สระแก้ว และนครปฐม  

การทำประกันภัยข้าวนาปีในครั้งนี้ แม้ว่าจะยังไม่ทะลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 30 ล้านไร่ โดยคิดเป็นร้อยละ 86.97 ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นเพราะเพิ่งเปิดตัวโครงการไม่นานและมีช่วงระยะเวลาการรับประกันภัยสั้น โดยพบว่าเกษตรกรบางพื้นที่ปลูกข้าวก่อนเริ่มโครงการรับประกันภัยข้าวไปแล้ว แต่ยอดการทำประกันก็สูงถึง 26 เท่าของการประกันภัยข้าวในปีที่แล้ว โดยเป็นยอดสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่มีการรับประกันภัยข้าว จึงนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง และเป็นการใช้ระบบประกันภัยช่วยเหลือชาวนาในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าในปีต่อไปจะมีการปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้นๆ 


ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต
2559 สำหรับรายย่อย มีอัตราเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้สามารถซื้อกรมธรรม์นี้ได้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.thtopicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง