Social :ประกาศจาก.. กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 2565

31 ธ.ค. 64 10:12
ประกาศจาก.. กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 2565

ประกาศจาก.. กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 2565

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 2565

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ


 

3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ

หมายเหตุ
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือ ระดับที่สูงกว่า
 กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา ของระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 1 ฉบับด้วย


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://pcd.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy