Social :เครือมติชน-เนชั่น เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออก ชดเชยสูงสุด 12-17 เดือน

04 ก.ย. 59 14:38
เครือมติชน-เนชั่น เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออก ชดเชยสูงสุด 12-17 เดือน

เครือมติชน-เนชั่น เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออก ชดเชยสูงสุด 12-17 เดือน

เครือมติชน-เนชั่น เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออก ชดเชยสูงสุด 12-17 เดือน

 

 

หลังบริษัทเอกชนในกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ได้แจ้งงบดุลแสดงผลประกอบการทางธุรกิจ ในช่วงปี 2558 ปรากฏว่ามีบริษัทเอกชนหลายแห่งประสบปัญหาขาดทุน รายได้ลดลงอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา โดยในปี 2558 บริษัท มติชนฯ ขาดทุนถึง 87,764,450.13 บาท ขณะที่ผลประกอบการรวมสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 ยังมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นรวม 61.43 ล้านบาท เนื่องจากวิกฤตอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ไทยและทั่วโลก ด้านบริษัท เนชั่นฯ แจ้งงบการเงินปี 2558 มีกำไรสุทธิ 259,113,507 บาท แต่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตเนื้อหาด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 67.11 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559

 

ในวันที่ 31 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า มีผู้นำประกาศเรื่อง โครงการสมัครใจลาออกของ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มาเผยแพร่ในโลกออนไลน์  

 

โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่ การกำหนดอัตราการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ตามอายุการทำงาน ตั้งแต่ครบ 120 วัน ไปจนถึงกรณีพนักงานอายุ 55 ปี พนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ทำหนังสือแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา และส่งให้ฝ่ายบุคคลตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. - 14 ต.ค. 2559

 

นอกเหนือจากบริษัท มติชนฯ แล้ว ในส่วนของ บริษัท   เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็มีการจัดทำโครงการให้พนักงานสมัครใจลาออกเช่นกัน  

 


ทั้งนี้ หากพนักงานสมัครใจลาออกจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขคือ


          - พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ

3 ปี ให้จ่ายเงินชดเชย 3 เดือนของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
          - พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายเงินชดเชย 8 เดือนของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
          - พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายเงินชดเชย 10 เดือนของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
          - พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ให้จ่ายเงินชดเชย 12 เดือนของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
          - กรณีพนักงานที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จตามระเบียบการเกษียณอายุ

 

 

เช่นเดียวกับที่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายงานว่า ได้เปิดโครงการให้พนักงานเออร์ลี่ รีไทร์แบบสมัครใจ เพื่อลดรายจ่าย 5% ของรายจ่ายเงินเดือนรวม โดยยื่นความจำนงภายในวันที่ 31 ส.ค. และให้อัตราเงินค่าชดเชยมีบวกเพิ่มจากกฎหมายดังนี้

          - พนักงานที่อายุงาน 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับเงินค่าชดเชย 10 เดือน
          - พนักงานที่อายุงาน 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ได้รับเงินค่าชดเชย 13 เดือน
          - พนักงานที่อายุงาน 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี ได้รับเงินค่าชดเชย 15 เดือน
          - พนักงานที่อายุงาน 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินค่าชดเชย 17 เดือน


          นอกจากนี้ บริษัท เนชั่นฯ จะงดสนับสนุนการช่วยจ่ายค่าที่จอดรถยนต์ 800 บาท ตั้งแต่เดือน ก.ย.เป็นต้นไป โดยพนักงานจะต้องจ่ายค่าที่จอดรถเองในอัตราเต็ม 100% คือเดือนละ 1,200 บาทtopicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง