Social :

ประกาศจาก.. กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

13 ม.ค. 65 18:01
ประกาศจาก.. กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศจาก.. กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการทหารช่าง  เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 พนักงานบริการ จำนวน 15 อัตรา (เพศหญิง)
2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
3 ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
4 ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)การรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
https://engr.thaijobjob.com  ตั้งแต่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 นาฬิกา และให้ ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง (ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และเมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลการสมัครได้)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่ กองกำลังพล กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-7014 ต่อ 53125,53124 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy