Social :

ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 21 มกราคม 2565 )

14 ม.ค. 65 18:01
ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 21 มกราคม 2565 )

ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี ( บัดนี้ - 21 มกราคม 2565 )

รายละเอียด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33225ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy