Social :3 เครื่องเซ่นไหว้เจ้าพ่อเสือ ไหว้แล้วดวงดี โดยเฉพาะคนปีชง

14 ม.ค. 65 19:01
3 เครื่องเซ่นไหว้เจ้าพ่อเสือ ไหว้แล้วดวงดี โดยเฉพาะคนปีชง

3 เครื่องเซ่นไหว้เจ้าพ่อเสือ ไหว้แล้วดวงดี โดยเฉพาะคนปีชง

3 เครื่องเซ่นไหว้เจ้าพ่อเสือ ไหว้แล้วดวงดี โดยเฉพาะคนปีชง

เครื่องเซ่นไหว้มงคล ถวายเจ้าพ่อเสือ ชาวจีนโบราณเชื่อเรื่องเทพเจ้าหลายพระองค์ อย่างเทพเจ้าเห้งเจีย เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอูและเจ้าพ่อเสือ ผู้ใดกราบไหว้จะนำมงคลสูงสุดแด่ชีวิตทั้งความร่ำรวย ความโชคดี แคล้วคลาดอันตราย โดยเฉพาะเจ้าพ่อเสือ และเวลาไปไหว้สักการะคนจีนโบราณว่าควรเซ่นไหว้ด้วยอาหารเครื่องเซ่นมงคลสำคัญทั้งสามอย่างต้องมีที่โต๊ะเสมอคืออะไรบ้าง แต่ละอย่างมีคติความเชื่อคนจีนโบราณว่าอย่างไร ทำไมต้องมี โดยเฉพาะคนปีชงต้องรีบอ่าน บทความนี้ Horoscope thaiza จะอธิบาย

     หมูสามชั้น คนจีนโบราณเชื่อว่า เนื้อหมูคืออาหารมงคลยิ่ง เพราะหมูคือสัญลักษณ์ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ชาวจีนจะเลือกหมูที่มีลักษณะมัน เช่นหมูสามชั้นไว้ที่โต๊ะบูชาเจ้าพ่อเสือเพราะเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น และธรรมชาติเสือชอบเนื้อหมูสดๆ

     ข้าว อาหารมงคลที่ชาวจีนโบราณเชื่อว่าจะทำให้ผู้เซ่นไหว้เกิดความเจริญงอกงาม ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ค้าขายรุ่งเรืองมีกินมีใช้ตลอดปี ข้าราชการจีนสมัยก่อนจะชอบนำข้าวสวยเซ่นไหว้เพราะเชื่อว่าจะเจริญดั่งเมล็ดข้าวปลูกตรงไหนจะเจริญงอกงามตรงนั้น ส่วนผู้ที่มาอาชีพค้าขาย มีความเชื่อว่าข้าวคืออาหารมงคลจะมีกินมีใช้ตลอดปี เพราะข้าวคืออาหารหลัก

     ไข่ไก่ สมัยก่อนชาวจีนจะนำไข่ไก่ปรุงอาหาร เซ่นไหว้เทพเจ้าเพราะเชื่อว่าจะไก่หากินเก่ง พฤติกรรมเด่นๆ คือ จิกทุกอย่างและขยันตื่นแต่เช้า ฉะนั้นไข่ไก่ย่อมแสดงสายพันธุ์แห่งไก่ จะเสริมดวงมงคลแด่ผู้เซ่นไหว้คือความสง่างาม มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

     เครื่องเซ่นไหว้มงคลสำหรับไหว้เทพเจ้าตามความเชื่อคนจีนโบราณเปรียบเทียบได้ ขนมทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ขนมมงคลของไทย อาหารมงคลที่กล่าวข้างต้นคือความเชื่อและธรรมเนียมแต่ละชาติพันธุ์จะหลงติดอยู่กับคำเรียกที่ว่าอาหารมงคล โดยเฉพาะเครื่องเซ่นไหว้เจ้าพ่อเสือเช่นกันหมูสามชั้น ข้าวและไข่ไก่ล้วนมงคลตามธรรมชาติแห่งอาหารนั้น แล้วจะไหว้อย่างไร วางไว้ตรงไหนโปรดติดตามบทความต่อไปขอบขอบคุณข้อมูลจาก:/thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy