Social :วิธีฝึกจิตให้สงบ ห่างไกลโรคซึมเศร้าตามแบบคนโบราณ

17 ม.ค. 65 18:01
วิธีฝึกจิตให้สงบ ห่างไกลโรคซึมเศร้าตามแบบคนโบราณ

วิธีฝึกจิตให้สงบ ห่างไกลโรคซึมเศร้าตามแบบคนโบราณ


วิธีฝึกจิตให้สงบ ห่างไกลโรคซึมเศร้าตามแบบคนโบราณ


สมัยก่อนคนที่ป่วยทางจิตมีไม่มากเท่าไหร่ เพราะสภาพสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลกันและกัน สังคมไม่กดดันใครใคร่ค้า ค้า ใครใคร่ขายขาย การงานอิสระอยู่ภายใต้กฎหมายร่วมกัน แต่สังคมเปลี่ยนไปคนสมัยใหม่ป่วยทางจิตมากโดยเฉพาะโรคซึมเศร้า สมัยก่อนเคยมีปัญหาคนป่วยทางจิตบ้าง อาการทางจิตใจผิดปกติจนเรียกว่าคนบ้า คนบ้าที่ว่าอาจคืออาการทางจิตรวม ๆ ที่ยังไม่แยกเฉพาะชัดเจนว่าคือโรคซึมเศร้า คนโบราณมีวิธีป้องกันอาการผิดปกติทางจิตให้ลูกหลานก่อนที่จะมีอาการบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     โรคทางจิตเริ่มมีมานานตั้งแต่สมัยยุคกรีกโรมัน สำหรับประเทศไทยสมัยก่อนเชื่อว่าสาเหตุเพราะผี ไสยศาสตร์ จะใช้วิธีการผ่านร่างทรง นำน้ำมนต์มาอาบดื่ม จนเริ่มมีคนริเริ่มหาวิธีป้องกันไม่ให้ลูกหลานตนเองป่วยโดย การทำสมาธิ ความจริงการฝึกจิตสมาธิมีมานานแล้ว เพราะสมัยโบราณพระพุทธเจ้าทรงริเริ่มการทำสมาธิจากการบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้ การทำสมาธิได้มีการสั่งสอนจากคนโบราณจากรุ่นสู่รุ่น
คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าการทำสมาธิเป็นอุบายวิธีที่พระสงฆ์จะสั่งสอนคุณธรรมแก่ สามเณร เมื่อคราใดจิตสงบสิ่งที่สั่งสอนจะเข้าไปแทนที่ จนซึมซับเข้าไปทางจิต คนสมัยก่อนจะทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบ ทำให้คลายทุกข์ใจ เวลามีเรื่องทุกข์แล้วหาสาเหตุไม่พบ สมาธิจะทำให้เราหาทางออกได้จากสาเหตุ ใจหนักแน่นมั่นคง อารมณ์ดี โกรธช้า เหมาะแก่บุคคลอาชีพที่มีการปกครองคนทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญมีความเชื่อคนโบราณว่าจะได้บุญ

 


     วิธีนั่งคือให้นั่งขัดสมาธิ คือขาขวาทับขาซ้ายนั่งตัวตรงหลับตาเอาสติมาอยู่ที่บริเวณกลางลำตัว หายใจเข้าท้องจะพองให้ภาวนาว่าพองหนอ หายใจออกท้องยุบภาวนาว่ายุบหนอ สติอยู่ที่การยุบกับการพองเท่านั้นอย่าดูลมที่จมูกอย่าตะเบ็งท้อง คือการทำสมาธิทั่วไป จะป้องกันสารสื่อประสาทไม่ให้ต่ำจนเกินไปเพราะสารที่ว่าจะสื่อระหว่างเซลล์ประสาทสมองบางตัวในการควบคุมอารมณ์ การเดินจงกรมในยามสายและกลางวัน คือการยืนสมาธิเบื้องต้นที่มีการปฏิบัติกันมานาน ที่อาศัยการเจริญสติเมื่อมีการย่อง เท้า ยกเท้า ก้าวเท้า ในยามแสงแดดตรงกับความรู้ทางการแพทย์ว่า แสงแดดจะส่งผลกับการสร้างสารเซโรโตนินในสมองมากขึ้น สารที่ว่าคือสารต้นเหตุโรคซึมเศร้า
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:/thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy