Social :คือวันใดบ้าง! ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ และวันห้ามตั้งศาลพระภูมิ

06 พ.ค. 65 17:05
คือวันใดบ้าง! ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ และวันห้ามตั้งศาลพระภูมิ

คือวันใดบ้าง! ฤกษ์ตั้งศาลพระภูมิ และวันห้ามตั้งศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านที่เชื่อว่าจ ะช่วยให้ความคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัย และยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการให้โชคลาภด้วย ซึ่งการที่จะตั้งศาลพระภูมินั้นก็จะมีการดูฤกษ์ วัน ในการจัดตั้งศาลด้วย มาดูกันว่าฤกษ์ในการตั้งศาล และวันที่ห้ามตั้งศาลคือวันใดโดยปกติแล้ว ฤกษ์วันในการตั้งศาลจะดูโดยอาจารย์ หรือโหราจารย์ที่มีความรู้ในวิชาโหราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นผู้กำหนดวันให้ หรือจะต้องตรวจดูวันที่เป็นสิริมงคลประจำปีนั้นๆ อีกทางหนึ่ง โดยวันที่ควรตั้งศาลพระภูมินั้น ควรจะเป็นวันข้างขึ้น หรือข้างแรม 2, 4, 6, 9, 11 ค่ำ


ฤกษ์ที่นิยมยกศาลพระภูมิจะมีด้วยกันอยู่ 4 ฤกษ์ คือ

ภูมิปาโลฤกษ์ (ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ของพระภูมิโดยเฉพาะ) คือฤกษ์ที่ 4, 13, 22

เทวีฤกษ์ (ฤกษ์นางพญา เสน่ห์นิยม) คือฤกษ์ที่ 6, 15, 24

มหัทธโนฤกษ์ (ฤกษ์คหบดีผู้มั่งคั่ง) คือฤกษ์ที่ 2, 11, 20

ราชาฤกษ์ (ฤกษ์ผู้ยิ่งใหญ่สูงส่ง) คือฤกษ์ที่ 8, 17, 26

ส่วนวันที่ห้ามยกศาล มีดังนี้

วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เดือน 1, 5, 9

วันพุธ และวันศุกร์ เดือน 2, 6, 10

วันอังคาร เดือน 3, 7, 11

วันจันทร์ เดือน 4, 8, 12ขอขอบคุณข้อมูลจาก....sanook.com

โพสต์โดย : monnyboy