Social :ความเชื่อต้องห้ามของชาวญี่ปุ่น 'ห้ามหันหัวนอนไปทางทิศเหนือ'

06 พ.ค. 65 19:05
ความเชื่อต้องห้ามของชาวญี่ปุ่น 'ห้ามหันหัวนอนไปทางทิศเหนือ'

ความเชื่อต้องห้ามของชาวญี่ปุ่น 'ห้ามหันหัวนอนไปทางทิศเหนือ'

'ห้ามหันหัวนอนไปทางทิศเหนือ' ความเชื่อต้องห้ามของชาวญี่ปุ่น


จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเรานั้นมีความเชื่อมากมาย ไม่ว่าจะกิน จะนอน จะทำอะไรก็ตาม ก็ต้องมีความเชื่อไปซะหมด เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ที่บ้านเขาก็มีความเชื่อเรื่องของการนอนเช่นกัน

     คนญี่ปุ่นเชื่อว่า "ห้ามหันหัวนอนไปทางทิศเหนือ" เด็ดขาด เพราะมีสาเหตุมาจากในช่วงเวลาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ป่าสาละ เมืองกุสินารานั้น ทรงนอนตะแคงขวา หันใบหน้าไปทางทิศตะวันตก และหันหัวนอนไปทางทิศเหนือนั่นเอง

     คนญี่ปุ่นบางกลุ่มจึงเชื่อกันว่าการหันหัวนอนไปทางทิศเหนือ คือทิศของคนตาย นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการหันหัวนอนของผู้ตายไปทางทิศเหนือจะทำให้ดวงวิญญาณของผู้ตายสามารถเดินทางไปยังแดนสุขาวดีอันเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่

     แต่ในแง่ของวิทยาศาสตร์นั้นกล่าวว่า การหันหัวนอนไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศขั้วเหนือของสนามแม่เหล็กโลกจะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตของร่างกายดีขึ้น ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้า และยังช่วยให้ตื่นนอนด้วยความสดชื่นแจ่มใสอีกด้วย

โพสต์โดย : monnyboy