Social :ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ( บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2565 )

07 พ.ค. 65 11:05
ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ( บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ( บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ

ตามเอกสาร ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ


เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33966ขอขอบคุณข้อมูลจาก...jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy