Social :ประกาศจาก...กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา) ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 )

07 พ.ค. 65 12:05
ประกาศจาก...กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา) ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก...กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา) ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด

กรมประมง

ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร0000000000000000

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม

้https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33961

ขอขอบคุณข้อมูลจาก...jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy