Social :ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 7 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565

09 พ.ค. 65 10:05
ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 7 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565

ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 7 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 7 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

2. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 

3. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน
13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิ


4. เจ้าพนักงานการพาณิชย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์  https://opsmoc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครขอขอบคุณข้อมูลจาก...ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy