Social :ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง) ( 17 - 25 พฤษภาคม 2565 )

09 พ.ค. 65 10:05
ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง) ( 17 - 25 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก... กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง) ( 17 - 25 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด

กรมประมง

ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียด-ที่แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียด-ที่แนบ


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33995
ขอขอบคุณข้อมูลจาก...jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy