Social :เผย ทบ.เร่งฉีดวัคซีนทหารใหม่-ส่งช่วยดูแลเปิดเทอม

10 พ.ค. 65 08:05
เผย ทบ.เร่งฉีดวัคซีนทหารใหม่-ส่งช่วยดูแลเปิดเทอม

เผย ทบ.เร่งฉีดวัคซีนทหารใหม่-ส่งช่วยดูแลเปิดเทอม

ทบ.เร่งฉีดวัคซีนทหารใหม่ ส่งทหารช่วยเตรียมสถานศึกษารับเปิดเทอม ล่าสุดประกาศ ไม่รับสินค้า LAZADA ในเขตทหาร หลังมีโฆษณาไม่เหมาะสม
 
พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยการประชุมหน่วยทหารกองทัพบกทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์เช้าวันนี้ ว่า พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารใหม่ โดยเฉพาะให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรก ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับทหารใหม่ และในช่วงการฝึกทหารใหม่กองทัพบกจะสร้างการรับรู้งานด้านความมั่นคง ภารกิจของกองทัพ ปฏิบัติภารกิจทางทหารที่สำคัญ การป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ทหารใหม่มีความรู้พื้นฐานพร้อมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการปฎิบัติงานในกองกำลังป้องกันชายแดนและการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนสร้างการรับรู้เรื่องแนวทางการรับราชการ และการประกอบวิชาชีพ

 

นอกจากนี้ สั่งการให้หน่วยทหารให้การดูแลครอบครัวทหารใหม่ที่ประสบปัญหาทั้งด้านการเจ็บป่วย สภาพเศรษฐกิจ ด้วยการประสานกลไกของภาครัฐเข้าให้การดูแลอย่างดีที่สุด

 นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก? มอบให้หน่วยทหารทั่วประเทศเข้าช่วยเตรียมความพร้อมกับทางสถานศึกษาเพื่อรับการเปิดเทอมในสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะการสร้างระบบสาธารณสุขรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการส่งชุดปฎิบัติการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดตามสถานศึกษา การช่วยปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้เด็กๆได้เรียนในสถานที่ที่ถูกสุขอนามัย มีร่างกายแข็งแรง พร้อมสำหรับการศึกษา

 

และจากการที่แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ “LAZADA” ได้มีการ นำเสนอโฆษณาด้านการตลาด ( Content ) ในลักษณะที่ก้าวล่วงสถาบัน บ่อนทำลายและกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยอย่างร้ายแรง ล่าสุดในส่วนของกองทัพบก ได้มีนโยบายห้ามทุกหน่วยทหารในสังกัด หรือกิจการใดใดของกองทัพบก ใช้บริการสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์ม LAZADA รวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการส่งของจากแพลตฟอร์ม LAZADA เข้ามาในพื้นที่ของหน่วยทหารหรือพื้นที่ที่กองทัพบกให้การดูแล ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมย์ในการปกป้องสถาบันและใช้มาตรการทางสังคมต่อองค์กรที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและสร้างความแตกแยกในสังคมไทย ทั้งนี้? ตั้งแต่วันนี้ (9 พ.ค. 65)

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก...innnews

โพสต์โดย : monnyboy