Social :ประกาศจาก... กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง (ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี) ( 17 - 23 พฤษภาคม 2565 )

11 พ.ค. 65 12:05
ประกาศจาก... กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง (ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี) ( 17 - 23 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก... กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง (ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี) ( 17 - 23 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี)
เงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน
มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดปรากฎตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรีฯ
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34017ขอขอบคุณข้อมูลจาก....jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy