Social :ประกาศจาก.. กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2565 )

15 พ.ค. 65 11:05
ประกาศจาก.. กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริการ ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด

กองบัญชาการกองทัพไทย

127 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่ กรุงเทพฯ 10210
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปวช.
ปวท.
ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34002
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy