Social :ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 9 - 23 พฤษภาคม 2565 )

15 พ.ค. 65 11:05
ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 9 - 23 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก.. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ( 9 - 23 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33997ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy