Social :ประกาศจาก... องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2565

17 พ.ค. 65 12:05
ประกาศจาก... องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2565

ประกาศจาก... องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2565

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2565


ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่การตลาด 4
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์* เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การตลาด

2. เจ้าหน้าที่การเงิน 4
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ (การเงิน) บริหารการจัดการ (การเงิน)


 

3. เจ้าหน้าที่บริหารงาน 4
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านโลจิสติกส์การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 พฤษภาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1 เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  www.mof.or.th  หัวข้อประกาศรับสมัครงาน
2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
3 กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : hrm@mof.or.th
ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 300 บาท โดยชำระเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ใช้ทั่วไป) สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี 020 - 1 - 02414 - 4 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : hrm@mof.or.th พร้อมกับ ใบสมัครงานและหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอขอบคุณข้อมูลจาก...ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy