Social :ประกาศจาก... กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2565

18 พ.ค. 65 13:05
ประกาศจาก... กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศจาก... กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2565

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานธุรการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
- มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00


 

2. พนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
- มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

การรับสมัคร
- ส่งใบสมัครพร้อมใบเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ไทย ถึงแผนกกําลังพล กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565ถึงวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2534 3789 ในวันและเวลาราชการรายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอขอบคุณข้อมูลจาก...ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy