Social :ประกาศจาก... กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี) ( บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2565 )

18 พ.ค. 65 13:05
ประกาศจาก... กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี) ( บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2565 )

ประกาศจาก... กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี) ( บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2565 )

รายละเอียด

กรมการขนส่งทางบก

1032 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี)
เงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับฯ

ตามเอกสาร
ทักษะ
ตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับฯ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับฯ
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารต้นฉบับฯ


เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34034
ขอขอบคุณข้อมูลจาก....jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy