Social :ไปไม่ไหว! แอร์เอเชียเอ็กซ์ ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายแล้ว

19 พ.ค. 65 14:05
ไปไม่ไหว! แอร์เอเชียเอ็กซ์ ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายแล้ว

ไปไม่ไหว! แอร์เอเชียเอ็กซ์ ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายแล้ว

วันที่ 19 พ.ค.2565 รายงานข่าวจาก อุตสาหกรรมการบิน แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์


รายข่าวแจ้งต่อว่า
และได้นัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 22 ส.ค.2565 เวลา 09.00 น. หากเจ้าหนี้ประสงค์จะคัดค้าน ให้ยื่นคำคัดค้านก่อนวันไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน

ขอบคุณที่มา   ข่าวสด

โพสต์โดย : ปลายน้ำ