Social :ป่วยใหม่ยังทะลุ6พัน! โควิดวันนี้ ดับเพิ่ม41ศพ เข้าข่าย ATK กว่า7พัน

20 พ.ค. 65 08:05
ป่วยใหม่ยังทะลุ6พัน! โควิดวันนี้ ดับเพิ่ม41ศพ เข้าข่าย ATK กว่า7พัน

ป่วยใหม่ยังทะลุ6พัน! โควิดวันนี้ ดับเพิ่ม41ศพ เข้าข่าย ATK กว่า7พัน

วันที่ 20 พ.ค.2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 6,463 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,462 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,177,943 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)


หายป่วยกลับบ้าน 7,091 ราย หายป่วยสะสม 2,144,296 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) เสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 58,910 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,037 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.1 ทั้งนี้ ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 7,533 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 510 รายขอบคุณที่มา    ข่าวสด

โพสต์โดย : ปลายน้ำ