Social :ประกาศจาก.. จังหวัดสิงห์บุรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานวิชาการพัสดุ ( 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 )

21 มิ.ย. 65 12:06
ประกาศจาก.. จังหวัดสิงห์บุรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานวิชาการพัสดุ ( 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 )

ประกาศจาก.. จังหวัดสิงห์บุรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานวิชาการพัสดุ ( 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 )

รายละเอียด

จังหวัดสิงห์บุรี

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34317ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy