Social :ประกาศจาก.. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565

24 มิ.ย. 65 12:06
ประกาศจาก.. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565

ประกาศจาก.. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน  11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สคว.)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ


 

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กปผ.)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สค..) กรมวิชาการเกษตรบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy