Social :ประกาศจาก.. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

03 ส.ค. 65 14:08
ประกาศจาก.. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

ประกาศจาก.. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน กฎหมาย วิทยาการคอมฯ วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี กลุ่มงานบริหารและควบคุมการบังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวัดหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://slf.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับคดี กลุ่มงานบริหารและควบคุมการบังคับคดี ฝ่ายบังคับคดีขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy