Social :สิ้น ‘เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ’ ครูซอด้วงของแผ่นดิน-ศิลปินแห่งชาติ สิริอายุ 104 ปี

06 ส.ค. 65 15:08
สิ้น ‘เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ’ ครูซอด้วงของแผ่นดิน-ศิลปินแห่งชาติ สิริอายุ 104 ปี

สิ้น ‘เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ’ ครูซอด้วงของแผ่นดิน-ศิลปินแห่งชาติ สิริอายุ 104 ปี

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช  2541 ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 5 ส.ค. เวลา 19.00 น. ที่บ้านพักเลขที่ 437/3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ สิริรวมอายุ 104 ปี โดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 6 ส.ค. เวลา 17.00 น. และมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 6-10 ส.ค. เวลา 19.00 น. ที่ศาลา 3 วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จากนั้นทายาทจะเก็บศพไว้สำหรับบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน จากนั้น สวธ.จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป ทั้งนี้ สวธ.มีเงินช่วยเหลือเมื่อศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท


อธิบดี สวธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับประวัตินางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ เกิดเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2461 ที่กรุงเทพฯ เรียนรู้เรื่องดนตรีไทยมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ มีความถนัดเครื่องมือซอด้วงมากเป็นพิเศษ โดยได้รับสืบสานทางเพลงจากครูดนตรีไทยคนสำคัญๆ ในวงการดนตรีไทยจำนวนมาก อาทิ ครูไปล่ วนเขจร, ครูปลั่ง วนเขจร, ครูเชื้อ, ครูละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา นอกจากนี้ยังได้ฝึกดนตรีไทยกับเพลงสายหลวงประดิษฐ์ไพเราะ, เพลงสายจางวางทั่วพาทยโกศล ทั้งมีความเชี่ยวชาญเพลงละครประเภทต่างๆ
เพลงสำหรับบรรเลงการเชิดหุ่นกระบอก เพลงแอ่วเคล้าซอ เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการละคร เพลงตับ เพลงเถา เป็นต้น และยังใช้ความรู้ความสามารถถ่ายทอดดนตรีไทยแก่สถาบันการศึกษาจำนวนมาก ทั้งยังเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณถวายการสอนซอด้วงแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ นับเป็นศิลปินและครูซอด้วงที่สีซอได้อ่อนหวาน ไพเราะจับใจ เป็นผู้เชี่ยวชาญการสีซอที่มีฝีมือเป็นเลิศของแผ่นดิน ที่ยังมีชีวิตและยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์จนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณที่มา        ข่าวเดลินิวส์

โพสต์โดย : ปลายน้ำ